SRA-Caribbean & Partners

Research | Training | Advice

SRA-Caribbean & Partners is gespecialiseerd in onderzoek, training en advies op het gebied van integriteit en financieel-economische criminaliteit. Het bureau bestaat sinds 2005 en bestrijkt vanuit Curaçao alle eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ons veelzijdige team heeft ruime kennis van financieel-economische criminaliteit.

De gevolgen van niet-integer gedrag en fraude kunnen verwoestend zijn voor een organisatie: wantrouwen en onrust op de werkvloer, financieel verlies, imagoschade en negatieve gevolgen voor de medewerkers. U kunt preventieve maatregelen treffen tegen ongewenst gedrag en onregelmatigheden. Mocht het toch misgaan, dan is een snel en adequaat feitenonderzoek geboden.