SRA-Caribbean & Partners

De Externe Vertrouwenspersoon

Het geldt vandaag de dag zowel voor publieke als voor private organisaties als een ‘good practice’ om met een vertrouwenspersoon te werken. Volgens de arbeidswetgeving wordt de werkgever geacht te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Het betreft hier zowel fysieke als sociale veiligheid. De vertrouwenspersoon kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Voor ambtenaren is het aanstellen van een vertrouwenspersoon opgenomen in de Landsverordening Materieel Ambtenaren Recht (LMA) van Curaçao en St. Maarten.

De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen op het werk. Een organisatie met meer dan 50 medewerkers stelt idealiter zowel een interne als externe vertrouwenspersoon aan. In de praktijk is dit voor kleine of middelgrote organisaties (vaak) niet mogelijk. In dat geval kan met een externe vertrouwenspersoon worden gewerkt. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief en heeft specifieke kennis en ervaring.

SRA-Caribbean & Partners werkt met enkele vaste externe vertrouwenspersonen. Zij hebben hun een opleiding genoten bij SRA-Caribbean & Partners en werken als zelfstandige.

U kunt zelf kiezen met welke vertrouwenspersoon u wilt spreken. Dit kan zowel telefonisch, online of persoonlijk. Bel of stuur een app als u vragen heeft of een afspraak wilt maken. In overleg met u wordt een geschikte locatie gekozen om het gesprek te voeren. De vertrouwenspersonen zijn actief op alle eilanden van de Dutch Caribbean. Zij introduceren zichzelf hieronder:

Cathy Beresford

Met passie voor de mens binnen organisaties, oprechte interesse in de ander en een goed ontwikkeld inlevingsvermogen, maak ik graag verbinding. Sinds 2004 ben ik in de human resource en recruitment wereld actief, waarbij ik ook graag als gesprekspartner en adviseur optreed bij het bieden van duurzame oplossingen. De rol van vertrouwenspersoon sluit goed aan bij mijn streven een bijdrage te leveren aan het creëren van een prettige en veilige omgeving waarbij integriteit hoog in het vaandel staat. Om dit met volle overtuiging te kunnen doen hecht ik waarde aan authenticiteit, balans in eigen verantwoordelijkheid en die van de ander, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen in de relatie en samenwerking. Ik spreek zowel Papiaments, Nederlands, Engels als Spaans.

Tel en app: +5999 511 5060
Mail: cathy@letsalign.today

Kamla de Haas

Eigen verantwoordelijkheid, bewustwording (zowel mentaal als fysiek) en het systemische principe ‘iedereen hoort erbij’ maakt dat ik de opleiding tot vertrouwenspersoon heb voltooid. Werknemers worden mondiger en stellen steeds hogere eisen aan hun werkomgeving, hetgeen vaak een gevolg is van persoonlijke groei.

Ik heb een rijke, veelzijdige levens-en werkervaring. Geboren in Suriname, opgegroeid in Nederland en nu al jaren woonachtig op Curaçao. Als holistisch Life & Awareness coach verzorg ik sinds 2014 één op één coaching op persoonlijk en professioneel vlak. Ik faciliteer trainingen en workshops op het gebied van communicatie, gedrag en bewustwording waarbij de mens centraal staat. Je kunnen uiten in je eigen moedertaal is enorm belangrijk. Dat kan bij mij in het Nederlands, Engels en Papiaments.

Tel en app: +5999 525 4340
Mail: splendidcoaching@gmail.com

Willy de Jong

In de afgelopen 25 jaar ben ik op de werkvloer bezig geweest met de onderlinge relatie en verhouding tussen werknemer en werkgever. Mijn doel is om via een openhartige benadering opgetreden hindernissen in de werksfeer gezamenlijk te overwinnen. Speerpunten aan mijn kant hierbij zijn integer handelen en luisteren. Naast mijn werkzaamheden in Curaçao en Nederland ben ik ook een tiental jaar actief geweest in Frankrijk. Geheimhouding en integriteit vormen belangrijke bouwstenen om wederzijds respect te creëren en uit te bouwen naar een langdurige vertrouwensrelatie. Naast mijn opleiding bij SRA-Caribbean & Partners op Curaçao heb ik ook de opleiding tot gecertificeerd vertrouwenspersoon bij Van Oss en Partners in Nederlands gevolgd. Ik spreek zowel Nederlands als Engels.

Tel en app: +5999 567 1966
Mail: curaconfidence@gmail.com