SRA-Caribbean & Partners

Portfolio

Publicaties

De wortels van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Schotborgh-van de Ven, P.C.M. Academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Nederland: Ridderprint.

Portraying the nature of public fraud and corruption in the Dutch Caribbean: Impacts of (post)colonialism explored (2017)

Schotborgh-van de Ven, P.C.M. In Caribbean Crime and Criminal Justice Impacts of Post Colonialism and Gender. Joosen, K. & Bailey, C. (red.). United Kingdon: Routledge.

Eindverslag Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten (2015)

Woude, W. van der, Hol, A.H., Marchena-Slot, A.D., Nehmelman, R., Oostindie, G.J., Reijntjes, J.M., Rijn, A.B., Schotborgh-Van de Ven, P.C.M., Zorg, W.S. (2015). Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten & Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. ’s Gravenhage: WODC.

National Integrity System Assessment Curaçao (2013)

Schotborgh-van de Ven, P.C.M. & S. van Velzen (2013). Berlin: Transparency International.

Small islands, big corruption cases? The impact of ‘small size’ and ‘islandness’ on corruption in the Caribbean (2011).

Schotborgh-van de Ven, P.C.M. (2011). Wetenschappelijke paper in het kader van de International Conference of Governance forSustainable Development of Caribbean Small Island Development States (SIDS). Curaçao: University of Curaçao.

De ‘verwijtenroute’, over de achtergronden van fraude en corruptie in het Caribische deel van het Koninkrijk (2009)

Schotborgh-van de Ven, P.C.M. In Justitiële verkenningen 5/09, De Nederlandse Cariben, p. 84-89, 2009. ’s Gravenhage: WODC.

Georganiseerde Criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten (2007)

Verhoeven, M. A., Bokhorst, R.J., Leeuw, F.L., Bogaerts, S., Schotborgh-van de Ven, P.C.M. ’s Gravenhage: WODC.

Via de bank naar de bajes. Een onderzoek naar overvallers en de overvalbestrijding (1999)

Van de Ven, P.C.M., Vriezelaar, N. & Van der Zee, S., (1999). In Studiereeks Recherche nr. 10. ’s Gravenhage: Elsevier.