SRA-Caribbean & Partners

Toegepast onderzoek

Wilt u uw inzicht vergroten in een specifiek probleem? Wilt u een bepaald fenomeen op het terrein van integriteit en financieel-economische criminaliteit, zoals fraude en corruptie, in kaart brengen? Wilt u weten hoe andere landen omgaan met een bepaald vraagstuk? Draagt uw beleid bij aan het beoogde doel? Wat gaat goed? Wat kan beter?

Toegepast (wetenschappelijk) onderzoek is geïnspireerd op vragen uit de praktijk die om oplossingen en antwoorden vragen. Het gaat vooral om de toepasbaarheid van de resultaten. Het onderzoek verloopt volgens de wetenschappelijke principes van zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen een overeenkomst op waarin het doel van het onderzoek, de onderzoeksvraag/-vragen en -methode(n) zijn vastgelegd. Het onderzoek wordt afgesloten met een schriftelijk verslag met inzichten op basis waarvan u onderbouwde beslissingen voor de toekomst kunt nemen.