SRA-Caribbean & Partners

Onze experts

SRA-Caribbean & Partners is een netwerkorganisatie. SRA-Caribbean & Partners werkt met een team van vaste experts die in wisselende samenstellingen, afhankelijk van de vereiste expertise, aan een opdracht werken. De voertaal van de teamleden is zowel Nederlands, Engels, Papiaments als Spaans.

Dr. Nelly Schotborgh-van de Ven CFE

Nelly is cultureel antropoloog, criminoloog en Certified Fraud Examiner. Zij werkte in Nederland voor de politie. Vanaf 1999 is zij woonachtig in Curaçao en werkzaam op alle eilanden van de Dutch Caribbean. De eerste 10 jaar van haar verblijf werkte Nelly vanuit respectievelijk Ernst & Young en Forensic Services Caribbean in het financieel forensische onderzoeksgebied. Deze ervaring was in 2010 voor Nelly aanleiding om met SRA-Caribbean & Partners te beginnen en zich primair te gaan richten op preventieve dienstverlening; het voorkomen van (financiële) onregelmatigheden en ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Nelly begeleidt organisaties in het formuleren en implementeren van integriteits- en compliancebeleid, onder meer door gedragscodes op te stellen, integriteits- en compliancetrainingen te geven en vertrouwenspersonen en interne onderzoekers op te leiden. Daarnaast is Nelly frequent betrokken bij beleidsmatige en wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van financieel-economische criminaliteit en rechtshandhaving. In 2012 en 2013 werkte Nelly voor de anti-corruptie organisatie Transparency International en in 2019 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp ‘De wortels van publieke fraude en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk’. Nelly doceert Ethics in Business and Management aan de University of Curaçao.

Ferene Ettienne MSc

Ferene is geboren en getogen in Curaçao. Zij behaalde haar bachelor Fiscal Economics aan de University of Curaçao (2013) en haar master Fiscal Economics aan de University of Maastricht (2019) in Nederland. Tijdens en na haar studie heeft zij ervaring opgedaan in zowel de private als de publieke sector, in Nederland, de Filipijnen, Spanje en Curaçao. Ferene werkt sinds 2021 als co-trainer en junior onderzoeker voor SRA-Caribbean & Partners.

Estherina Garcia BSc

Estherina studeerde rechten aan de University of Curaçao en behaalde haar master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit van Maastricht (2022). Estherina wordt sinds 2013 ingezet door SRA-Caribbean & Partners voor zowel trainings- als onderzoeksactiviteiten.

Partners

Mr. Simone van der Zee EMTP

Simone is jurist en criminoloog en was twintig jaar in dienst van de politie in Nederland; eerst als wetenschappelijk onderzoeker en beleidsadviseur en later als leidinggevende. Zij vertrok in 2012 naar Curaçao en werd unithoofd Informatie & Expertise bij het Recherche Samenwerkingsteam (RST) in Curaçao, Aruba, Sint Maarten en op Bonaire. Als leidinggevende heeft Simone ruime ervaring opgedaan met integriteitscasuïstiek en integriteitsbeleid. Simone was een aantal jaren vertrouwenspersoon en is tevens gecertificeerd mediator. Simone verzorgt opleidingen aan het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheid en doceert Criminologie aan de University of Curaçao. Dit maakt Simone een gewaardeerde partner in de integriteitsdienstverlening van SRA-Caribbean & Partners.

Ruud Hamers EMTP

Ruud voltooide de Politieacademie en de post-academische opleiding mededingingsrecht in Nederland. Daarnaast studeerde hij concurrentierecht aan de University of Curaçao. Voordat Ruud in 2012 naar Curaçao vertrok werkte hij bij de Nederlandse Politie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Zijn specialistische expertise op het gebied van mededinging komt goed van pas op de eilanden waar de concurrentiewetgeving nog maar kortgeleden is geïntroduceerd. Zijn ruime ervaring met opsporing maakt hem een veelzijdige en kundige partner op het gebied van financieel forensisch onderzoek.